Play Real

Výuka


DSC 0053

Obecné lekce (A, B, C…, Nováčci – N)

Na obecných lekcích nahlížíme na pohyb z velmi široké perspektivy. Hlavním cílem je poskytnout každému ze studentů co nejužitečnější nástroje pro cestu za větší svobodou v pohybu. Zabýváme se zde velmi komplexním rozvojem nesvázaným dogmaty, umožňujícím se rozvíjet bez zbytečných zábran.
Lekce jsou stavěné na míru každé skupině, zohleňujíce zdatnost jednotlivých studentů. Obsah lekcí může být tedy velmi různorodý, ale rámcově jsou probírána následující témata:

  • Floorwork: Podlaha nabízí nejen mnoho možností k rozvoji pohybových dovedností, ale i k sebevyjádření a hravé improvizaci. Za využití metod a nástrojů nabytých od velkých kapacit světa pohybu a získaných v rámci vlastního studia tance a bojových umění, pracujeme na všestranném rozvoji motorických dovedností a pokládáme základy pro další pohybový průzkum.
  • Equilibre: Od balancování na jedné noze až po stojku. Učíme se základům handbalancingu, který poskytuje nejen zajímavé konečné produkty, ale hlavně velmi přínosnou cestu za jejich získáním.
  • Pohybové hry a hádanky: Hry, hádánky a pohybové úkoly umožňují velmi holistický rozvoj. Vyžadují plné zapojení, vypnutí autopilota, který nás provází většinu času stejnorodými úkony a díky tomu cílí i na často opomíjené schopnosti.
  • Síla a mobilita: Součástí lekcí je i samostatný rozvoj síly a pohyblivosti, který je vždy prováděn s určitým cílem, nikoliv samoúčelně.
  • A další…

Základy (Z)

2017-05-08-19.51Abychom se mohli vydat na cestu za objevováním svého tělesného potenciálu, je žádoucí nejprve položit určité základy. Z evolučního hlediska jsme předurčeni k tomu, abychom se hýbali, a to v mnohonásobně větších kvantitách než tomu dnes bývá. Úkony, které dříve vyžadovaly velké úsilí, jsou dnes proveditelné bez nutnosti opustit pohodlí domova. Důsledkem toho je degradace našeho pohybového ústrojí a s tím související bolesti, neschopnost provádět i základní pohybové úkoly, a zvýšení rizika vzniku strukturálních poruch jejichž náprava je velmi komplikovaná, až nemožná.

Lekce základů jsou tedy určené těm, kteří cítí potřebu obnovit své základní lidské funkce, zahrnující určitou pohyblivost, sílu, koordinaci, pohybovou inteligenci, a další. Oproti obecným lekcím zde postupujeme pomaleji. Cílem je „obnovit výchozí nastavení“ a odstranit z cesty překážky, které by mohli bránit v budoucí cestě za složitějšími dovednostmi. Zároveň poskytujeme i informace s cílem zahrnout pohyb více do každého dne a bojovat tak proti sedavému způsobu života.
IMG 5707-2

Síla a Mobilita (S&M)

Cílem těchto lekcí s užším zaměřením je vybudovat solidní silový a pohyblivostní základ, jak pro cestu nespecializovaného pohybu, tak pro ostatní sportovní disciplíny. Velký důraz je kladen na kvalitu provedení a využitelnost získaných schopností a dovedností – neženeme se za samoúčelnými výkony, které k ničemu nevedou.

Kromě práce na velkých dovednostech, jako jsou přítah, dřep na jedné noze, placka, apod., se dočkáte i budování jemnější mobility páteře, síly a kontroly v komplexních situacích a zprovoznění často opomíjených článků řetězu, jako jsou lopatky.

 

Kam se přihlásit?

  • Chci se rozvíjet co nejvíce komplexně a zajímá mě, o čem Play Real je –> Obecné lekce
  • Cítím, že moje tělo potřebuje údržbu (kritické nedostatky v pohyblivosti, ale i v koordinaci, rovnováze, apod.) a chci mít v budoucnu na čem stavět –> Základy
  • Chci zesílit a zlepšit svou pohyblivost, a chci to udělat systematicky a s důrazem na správné provedení jednotlivých dovedností –> Síla a Mobilita
  • Chci to všechno –> Kombinace více druhů lekcí