Play Real

Má cesta k pohybu

Bojová umění

10420239_10152513228876489_580070443614025486_nMá brána k pohybu. Už od svých jedenácti let se věnuji Jiu-jitsu a BJJ. Tomuto faktu vděčím za komplexní pohybový i osobnostní rozvoj. Disciplína, pokora, respekt, ale i sebevědomí a cílevědomost. To jsou všechno hodnoty, které mi byly od mala vštěpovány mými učiteli,
a které se snažím jakožto trenér předávat i svým svěřencům.

Dosažené úspěchy:

  • Jiu-jitsu: 1. Dan (Alain Sailly)
  • Goshindo: 1. Dan (Alain Sailly)
  • BJJ: Modrý pás, 3x MČR

FTVS UK

Vzhledem k tomu, že z pohybu se stala má životní vášeň, rozhodl jsem se mu uzpůsobit i svůj profesní život. To mě zavedlo ke studiu na Fakultě Tělesné Výchovy a Sportu na Univerzitě Karlově. Zde se snažím vytěžit co nejvíce z toho, co je nám zde předkládáno (což je občas práce náročná…) a dokončit studium. Hlavní přínos vidím ve vystavení velkému množství nových sportů a rozšíření obzorů.

Pohyb

Kromě bojových umění jsem vždy dělal i nějakou formu posilování. Točil jsem se mezi různými metodami (klasické Fitness, Street-workout, Crossfit…) a nějak jsem pořád nemohl najít „tu pravou“. V mém vývoji byla ovšem zřetelná jedna věc, a to mé tíhnutí ke stále větší komplexitě. Neustále jsem totiž přicházel na to, že mi jsou všechny metody, které jsem za ty léta vyzkoušel, těsné. Pořád mi to bylo málo, něco mi stále chybělo.

To se změnilo ve chvíli, kdy jsem narazil na Ido Portala. Filozofie, kterou prosazuje, mě natolik nadchla, že jsem začal hltat každý jeho článek, každé video, dokonce každý příspěvek na Facebooku. Začal jsem vyhledávat i další jeho příznivce, kterých bylo v té době v Čr pomálu. Mou pozornost si získal Petr Růžička. Ten si následně vysloužil můj velký vděk za to, že zorganizoval seminář s Ido Portalem v Čr. A pokud byl v mém životě nějaký zlomový bod, tak to bylo tam. Obrovská změna paradigmatu, přehodnocení metod a přístupů, spousta nových otázek. Od té doby už vím, jakým směrem se chci ubírat.

Přestal jsem se specializovat. Začal jsem se na věci dívat s širší perspektivou. V pohybu se ničím neomezuji – pokud v tom vidím smysl, zapojím to do své praxe. Nechci být nejlepší sportovec v jedné disciplíně. Chci se umět lépe hýbat.

Co to v praxi znamená? Rozvíjím sílu, mobilitu, rychlost, pohybovou inteligenci, rovnováhu a zpevňuji klouby. Často jsem vzhůru nohama, válím se po zemi, lezu po stromech, žongluji, dřepím, nebo visím. Občas vlezu pod naloženou osu, a když je potřeba, tak přítelkyni otevřu okurky, nebo odnesu nákup. Necvičím samoúčelně, cvičím pro život, pro radost z pohybu. Hýbu se, protože mám tělo, a každý kdo ho má, by se hýbat měl. Nebo taky jednou nebude moci.